Product image

Kiilto MD Restia

OPVASKEMIDDEL TIL AUTOMATISKE OPVASKEMASKINER

Anvendelse

Til automatisk opvaks. Passer til vand af alle hårdhedsgrader og krævende forhold. Også velegnet til humusholdigt vand.

Egenskaber

Emulgerer fedt effektivt, nedbryder stivelse og proteiner. Indeholder flere kompleksdannere. Holder servicet og maskinen ren ved effektivt at forhindre kalkaflejringer. Ikke egnet til aluminiumstallerkner.

Emballagestørrelse / produktkode / GTIN

1 x 12,5 kg (10 l) 63112 6417964631128
1 x 25 kg (20 l) 63113 6417964631135


       

Pikto
pH 12

Anvendelse

Til automatisk opvaks. Passer til vand af alle hårdhedsgrader og krævende forhold. Også velegnet til humusholdigt vand.

Egenskaber

Emulgerer fedt effektivt, nedbryder stivelse og proteiner. Indeholder flere kompleksdannere. Holder servicet og maskinen ren ved effektivt at forhindre kalkaflejringer. Ikke egnet til aluminiumstallerkner.

Foreslået anvendelse

Anbring servicet et passende sted i maskinen med den snavsede side vendt mod vandstrålerne, så alt servicet er inden for vandstrålernes rækkevidde. Vaskemiddeldoseringen begynder ved 0,5 g/liter. Efter anmodning kan vi oplyse om anbefalet dosering for forskellige vandhårdhedsniveauer. Vore repræsentanter indstiller den rigtige vaskemiddeldosering til forholdene. Vi anbefaler skylning eller iblødsætning af meget snavset service og service med genstridigt snavs i lunkent vand før den egentlige opvask. Anbefalede temperaturer til brug.
- Forskylning Maks. 35 °C
- Opvask ca. 60 °C
- Klarskyl ca. 85 °C

Bemærk

Brug beskyttelseshandsker. Undgå stænk. Kiilto Eye Rinse kan bruges til førstehjælp, hvis stoffet kommer i kontakt med øjnene. Teknisk vedligeholdelsesservice er til rådighed i henhold til en separat aftale.

Ingredienser

Aktiv ingrediens Virkning
Natriumhydroxid 5-15% Emulgerer effektivt fedt, fjerner og nedbryder stivelse og protein. Holder pH-værdien på et velegnet niveau til vask.
GLDA 5-15% Blødgør vand og forbedrer vaskens effektivitet. Forhindrer kalkdannelse i maskinen.
EDTA 5-15% Blødgør vand og forbedrer vaskens effektivitet. Forhindrer kalkdannelse og aflejringer fra vandurenheder i maskinen.
Polycarboxylater <5% Opløser snavs og aflejringer.
Fosfonater <5% Blødgør vand og forbedrer vaskens effektivitet.

Udseende og duft

Klar, gullig, uparfumeret væske.

pH

Opløsningens pH-værdi: ca. 12 (stærkt basisk).

Opbevaring

Opbevares i den originale emballage ved temperatur > 5C.

Fremstillet i

Finland

Sundheds- og miljøvirkning

Små koncentrationer nedbrydes i spildevandsanlæg. Tomme, skyllede beholdere anvendes som materiale eller til energiproduktion.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Workdays 8-16 UTC+2 )
Fax +358 207 710 402

Privacy policy

 

KiiltoClean samarbejder med RV Unique på det danske marked

RV Unique
Kometvej 5, DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 12 04
Fax 73 66 12 03
www.rvunique.dk