Product image

Kiilto Kalk

AFLEJRINGSFJERNER

Anvendelse

Fjernelse af kalkaflejringer fra opvaskemaskiner i professionelle køkkener, dampgeneratorer i kombinationsovne og fra andre overflader, der tåler stærkt syreholdige rengøringsmidler. Kan også anvendes til at fjerne urenheder såsom rustpletter. Også velegnet til fjernelse af rester af tætningsmateriale ved den afsluttende rengøring af bygninger. Anbefales ikke til marmor eller kalksten.

Egenskaber

Lavtskummende, stærkt syreholdigt rengøringsmiddel.

Emballagestørrelse / produktkode / GTIN

6 x 1 l 63117 6417964631173
3 x 5 l 63118 6417964631180
Pikto Pikto Pikto
pH 2

Anvendelse

Fjernelse af kalkaflejringer fra opvaskemaskiner i professionelle køkkener, dampgeneratorer i kombinationsovne og fra andre overflader, der tåler stærkt syreholdige rengøringsmidler. Kan også anvendes til at fjerne urenheder såsom rustpletter. Også velegnet til fjernelse af rester af tætningsmateriale ved den afsluttende rengøring af bygninger. Anbefales ikke til marmor eller kalksten.

Egenskaber

Lavtskummende, stærkt syreholdigt rengøringsmiddel.

Foreslået anvendelse

Bruges fortyndet til fjernelse af vanskelige urenheder på sanitetsporcelæn og flisebelagte overflader: 10-50 ml pr. 1 l vand. Til fjernelse af rester af tætningsmateriale: 100 ml pr. 1 l vand. Lad opløsningen virke i maks. 10 min., børstes og skylles grundigt med vand. Neutraliser med et vaskemiddel.

Til fjernelse af kalk fra opvaskemaskiner påføres Kiilto på kalkbelægningerne, lad midlet virke i ca. 5 min., og skrub med en børste. Brug produktet ufortyndet på tykkere belægninger. Gentag om nødvendigt. Skyl grundigt.

Til fjernelse af belægninger i hele tanken tilføjes 5 l Kiilto Kalk pr. 100 l tankvolumen, og tanken fyldes derefter med vand. Lad maskinen køre i 5–10 min. Tøm karrene, og børst overfladerne efter behov. Skyl meget omhyggeligt.

Fjernelse af kalkbelægninger fra dampgeneratorer i kombinationsovne udføres i henhold til producentens anvisninger. Dosering: 100 ml/1 l vand. Skyl meget grundigt.

Bemærkninger

Anbefales ikke til marmor eller kalksten. Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Kan virke ætsende på metaller. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenværn/ansigtsværn. Undgå spild. Undgå at sprøjte produktet ud i luften. Forskellige metaller må ikke udblødes i samme opløsning. Ikke egnet til aluminium, kobber eller galvaniseret metalplade, lakerede overflader eller badekar.

Syreholdige stoffer må ikke anvendes sammen med stoffer, der indeholder klor. Vær forsigtig ved behandling af cementbaseret tætningsmateriale. Den syreholdige opløsning kan gøre klare ståloverflader matte, hvis den efterlades på overfladen i længere tid uden at blive skyllet af.

Ingredienser

Aktiv ingrediens Virkning
Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer < 5 % Til sænkning af vandets overfladespænding, løsning af snavs og til at hjælpe aktive bestanddele med at nå frem til og ind i snavs og belægninger.
Organiske stoffer 5-15 % Opløser mineralaflejringer, udfældninger og oxider.
Metansulfonsyre 15-30 % Opløser mineralaflejringer og udfældninger.
Kompleksdannere  

Udseende og duft

En gennemsigtig væske

pH

Vaskeopløsningens pH-værdi er ca. 1,0 (stærkt syreholdig)
Rengøringsopløsningens pH-værdi er ca. 2,0 (stærkt syreholdig)

Opbevaring

Opbevares ved temperaturer over +5 oC. Holdbarhed: 5 år efter produktionsdatoen.

Fremstillet i

Finland

Sundheds- og miljøvirkning

De overfladeaktive stoffer er hurtigt biologisk nedbrydelige under behandling af kloak- og spildevand. Neutraliserede syrer udgør ikke fare for miljøet. Skyllede, tomme beholdere kan anvendes som materiale eller til energiproduktion. Forsendelseskartonerne er fremstillet af genanvendeligt, brunt bølgepap.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Workdays 8-16 UTC+2 )
Fax +358 207 710 402

Privacy policy

 

KiiltoClean samarbejder med RV Unique på det danske marked

RV Unique
Kometvej 5, DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 12 04
Fax 73 66 12 03
www.rvunique.dk