Product image

Kiilto Saniforte

SYREHOLDIG RENGØRINGSOPLØSNING

Anvendelse

Rengøringsmiddel til fjernelse af aflejringer fra våde områder og sanitetsområder. Anvendes periodisk til rengøring.

Egenskaber

Kiilto SaniForte er et duftende, syreholdigt rengøringsmiddel, som effektivt opløser kalk- og rustbelægninger.

Emballagestørrelse / produktkode / GTIN

6 x 1 l 63208 6417964632088
3 x 5 l 63209 6417964632095

 

Pikto Pikto Pikto
pH 0,6

Anvendelse

Rengøringsmiddel til fjernelse af aflejringer fra våde områder og sanitetsområder. Anvendes periodisk til rengøring.

Egenskaber

Kiilto SaniForte er et duftende, syreholdigt rengøringsmiddel, som effektivt opløser kalk- og rustbelægninger.

Foreslået anvendelse

Dosering til normal fjernelse af belægninger: 1-4 ml pr. 1 l vand.
Dosering til fjernelse af svære belægninger: 10-20 ml pr. 1 l vand.
Fugt først området, der skal rengøres, med rent vand. Lad Kiilto SaniForte virke i 5-10 minutter, og skrub derefter overfladen ren. Skyl overfladen med rent vand efter afvaskning. Neutraliseres, hvis det er nødvendigt. Tør til sidst overfladerne.

Bemærkninger

Den stærkt syreholdige opløsning de kraftige rengøringsmiddel kan beskadige glaserede og polerede overflader.

Ingredienser

Aktiv ingrediens Virkning
Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer < 5 % Sænker vandets overfladespænding og
fjerner snavs.
Duft Efterlader en behagelig duft i rummet.

Udseende og duft

Rød væske med duft.

pH

pH-værdi for koncentrat: ca. 0,6
pH-værdi for opløsning: . 2,5

Opbevaring

Opbevares varmt.

Fremstillet i

Finland

Sundheds- og miljøvirkning

Undgå unødvendig kontakt med huden. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenværn/ansigtsværn. påvirkning Skyl eventuelle stænk i øjnene grundigt med vand, og søg læge.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Workdays 8-16 UTC+2 )
Fax +358 207 710 402

Privacy policy

 

KiiltoClean samarbejder med RV Unique på det danske marked

RV Unique
Kometvej 5, DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 12 04
Fax 73 66 12 03
www.rvunique.dk